Monday, 24 September 2012

Week 38 CW results (17.9.-23.9.)


BS Tournament Clan Wars:
won SaD|vs.nSiC 278:152
won SaD| vs. qRage 181:164
won Last Minute vs eLe +88

BS
won |G3| vs nRs 250 - 201
won |G3| vs <|PGO|> 271 - 266
won |G3| vs Toxic| 267 - 84
won |G3| vs WestCoast DETAILS
won |G3| vs WestCoast DETAILS
nRs vs PGO won DETAILS
won nRs vs WestCoast DETAILS
won nRs vs iF DETAILS
won nRs vs PGO DETAILS
won {SWT} vs ||KOA|| DETAILS
won {SWT} vs ||KOA|| 190 - 129
won JaceK vs <|PGO|> 286 : 265
JaceK vs |G3| won DETAILS
FoX vs wTF won 128:310
won FoX vs Toxic 231:145 
won FoX vs ||KOA|| 121 : 50
won GROM| vs OPP 183:226
won WestCoast vs |G3| Drop in first round
won WestCoast vs KOA DETAILS
won inF vs KATANE DETAILS
won inF vs KOA DETAILS
won qR| vs Katane| 234:129
won qR| vs WcC| DETAILS
won qR| vs sSs| 178:141

lost «|PGÖ|» vs |G3| DETAILS

VIP
won WM vs TWT 9-0
won JF! vs IST| 7:5
won JF! vs «|PGO|» 9:3
won JF! Mix |»DFX«| i DOK|» 13:3